Deprecated: Function split() is deprecated in /var/www/cvkhk/public_html/cvis/tisk.php on line 68 Pozvánka na vzdělávací akci: 1-00-1-01
  Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
pracoviště Hradec Králové, Štefánikova 566, 500 11, Hradec Králové 11

Tel.: 495 514 804-5         Fax:         IČO: 62731882         E-mail: hradec@cvkhk.cz         Web: http://www.cvkhk.cz

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
      dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 1-00-1-01, která je určena stávajícím frekventantům studia

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Oddělte a doručte na výše uvedenou adresu - viditelně označte vybraný termín (pro cyklus jsou závazné všechny termíny)!   (garant akce: Mgr. Marcela Nováková)
Vzdělávací akce č.: 1-00-1-01 Závazná přihláška  
Termíny:    19. září 2018    4. říjen 2018    17. říjen 2018    15. listopad 2018    30. listopad 2018    10. prosinec 2018    3. leden 2019    4. leden - 28. únor 2019    1. březen 2019
Jméno a příjmení: Datum narození:
Název adresa školy (vč. PSČ): IČO školy: Telefon, E-mail:
Adresa bydliště (vč. PSČ): Telefon, E-mail:
* Pokud nevyplníte datum narození, riskujete, že nebude správně identifikována Vaše platba
* Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit stornopoplatek ve výši se vložného.
* Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí.
V ..................................................................... dne ..................

Souhlas vedení školy (podpis, razítko):
Podpis přihlášeného: